Bohdan Heblík účtuje s kariérou grafického designéra v oblasti
filmového plakátu.

Divadelní hrou složenou z rozhovorů s lidmi filmového průmyslu a unikátní vizuální esejí problematizuje tvarosloví české filmové plakátové produkce mezi lety 1993—2021 na příkladu 116 plakátů.

Nejtučnější prvky plakátu, obličeje a tituly filmů, redukuje na základní geometrické tvary.

Můžete tak spatřit kompozice, na které se lze dívat jako na grafické matrice — drátový model — plakátové behind the scenes — protojazyk českého filmového plakátu; a spekulovat o tom, jestli médium filmového plakátu není
náhodou už po smrti.

Kniha Reflexe českého filmového plakátu má 176 stran. Obsahuje dvě eseje (od Václava Hájka a Matěje Malechy), 116 unikátních filmových plakátů a divadelní hru z rozhovorů s lidmi filmového průmyslu. Je jen černá a bílá a stojí 400 korun českých. Zavolejte, nebo napište:

© Najekni, Bohdan Heblík, Jiráskova 480, 538 03 Heřmanův Městec, IČO 72931078,
fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku. Portrétní fotografie zhotovila Barbora Trnková, ostatní autor.